Sự kiện

enter your alt text here

Tư vấn cá nhân và gia đình – Workshop đầu tiên

Thank you to all participants on our first promotional workshop weekend! It was a great honour and lots of fun to work with you!

Get to Know Your Selves

Workshop in KL, Malaysia

Sử dụng tiềm thức của chính mình để thành công hơn

Một workshop về cách để có được thông tinh kinh doanh quan trọng mà chúng ta thường bỏ lỡ.
Ngày: 09/11/2018
Thời gian: 14h00 – 17h00
Địa điểm: Saigon Innovation HUB, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.